Alive Text to Speech

Alive Text to Speech

AliveMedia, Inc.
Phiên bản 6.0.8.2
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(24)
Dung lượng
11.58 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Chuyển định dạng từ đoạn văn bản sang giọng nói và phát lại giọng nói

Bạn muốn máy tính nói với bạn? Từ giờ bạn có thể nhập văn bản và máy tính sẽ đọc văn bản đó bằng cách sử dụng Alive Text to Speech. Bạn chỉ đơn giản nhấp vào văn bản và chọn cách chuyển đổi để đưa văn bản thành bất kỳ tập tin âm thanh nào.

Hãy để việc trò chuyện với máy tính của bạn Với Alive Text to Speech

Astro nói:

  • Sử dụng đơn giản
  • Hỗ trợ chuyển đổi văn bản sang âm thanh
  • Hỗ trợ tải thêm các giọng nói khác
  • Chỉ đính kèm một giọng nói
Alive Text to Speech
Alive Text to Speech
AliveMedia, Inc.
Phiên bản 6.0.8.2
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(24)
Dung lượng
11.58 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
1.8/5
(24 lượt đánh giá)