Classic Solitaire for Windows

Classic Solitaire for Windows

Dogmelon Pty Ltd
Phiên bản 3.0.0
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(76)
Dung lượng
12.32 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Hơn 30 trò chơi bài khác nhau trên máy tính dành cho bạn

Solitaire is generally considered a lonely game, due to the fact that it is played by one person, but there is a reason that this game has been going for as long as it has. It’s fun!
And now, with Classic Solitaire for Windows, you can have over 30 different solitaire games on your PC!

Classic Solitaire for Windows
Classic Solitaire for Windows
Dogmelon Pty Ltd
Phiên bản 3.0.0
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(76)
Dung lượng
12.32 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
2.2/5
(76 lượt đánh giá)