Free Calculator

Free Calculator

Academy Info
Phiên bản 1.0.0.2
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(1.4K)
Dung lượng
1.33 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Chương trình máy tính cầm tay với hệ thống 3 cửa sổ

Free Calculator là một máy tính kết hợp giữa sự đơn giản và tính năng mạnh mẽ. Bạn có thể cộng, trừ, nhân, chia và các công thức tính toán phức tạp khác.

Ứng dụng hỗ trợ ba cửa sổ làm việc: cửa sổ biên tập, cửa sổ kết quả và lịch sử.

Astro nói:

  • Solves even many complex calculations
  • Interface is very easy to use
  • Similar calculators are available online
Free Calculator
Free Calculator
Academy Info
Phiên bản 1.0.0.2
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(1.4K)
Dung lượng
1.33 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
2.8/5
(1.4K lượt đánh giá)