JSONView for Firefox

JSONView for Firefox

Genericom
Phiên bản 0.006249999999999999
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(24)
Dung lượng
0.03 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải và xem các tài liệu JSON trực tiếp trên trình duyệt

Firefox thường yêu cầu người dùng tải về các tệp tin JSON nhưng add-on giúp người dùng có thể xem các tệp file này ngay trên trình duyệt. Thay vì phải tải về và mở bằng phần mềm thích hợp, người dùng có thể xem trực tiếp trên trình duyệt như một file XML. Bạn có thể xem, tô đậm và định dạng cũng như thu nhỏ đối tượng. trong trường hợp có lỗi trong tệp tin bạn vẫn có thể xem văn bản. Người dùng có thể tìm hiểu chi tiết cách hoạt động của extension này tại http://jsonview.com/example.json.

JSONView for Firefox
JSONView for Firefox
Genericom
Phiên bản 0.006249999999999999
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(24)
Dung lượng
0.03 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
1.5/5
(24 lượt đánh giá)