LaunchBar Commander

LaunchBar Commander

DonationCoder.com
Phiên bản 1.157.01
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(6)
Dung lượng
1.70 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Thay thế thanh khởi động chuẩn

LaunchBar Commander is a fully customizable tray menu tool and launch bar that offers you a huge range of features when searching the internet or simple using your computer.
LaunchBar Commander is very easy to use and can be adapted to better suit the user, with a number of customization options.

Astro nói:

  • Tạo một thanh công cụ ứng dụng nhỏ gọn
  • Tính năng kéo và thả
  • Trang bị các công cụ nâng cao
  • Khó tạo nhiều dock
LaunchBar Commander
LaunchBar Commander
DonationCoder.com
Phiên bản 1.157.01
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(6)
Dung lượng
1.70 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
3.8/5
(6 lượt đánh giá)