Notation Composer

Notation Composer

Notation Software, Inc.
Phiên bản 4.0.1
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(126)
Dung lượng
23.60 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tạo và quản lý nốt nhạc

Do you aspire to be a rock star, to create your now music and perform it before a legion of fans and admirers? The Notation Composer software could be the answer you need to start you n your way to stardom.
This program lets you create and arrange your own music.

Astro nói:

  • Gồm nhiều công cụ dễ sử dụng
  • Tích hợp một bộ phối trộn âm thanh audio
  • Tập tin trợ giúp chú trọng vào việc chỉnh sửa audio hiện có
  • Thiếu các chức năng nâng cao
Notation Composer
Notation Composer
Notation Software, Inc.
Phiên bản 4.0.1
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(126)
Dung lượng
23.60 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
2.1/5
(126 lượt đánh giá)