Quest Creator

Quest Creator

Dataware
Phiên bản 2.43.28
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(36)
Dung lượng
1.33 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Phần mềm tạo game máy tính

Quest Creator from Dataware is a game creator.
Using this software gamers can create their own computer games, choosing from an array of presets and constructing a mythical or medieval adventure of their own design. There is a large number of west and characters to choose from and users can even create their own.

Astro nói:

  • Dễ sử dụng
  • Tích hợp các sứ mệnh và nhân vật cài đặt sẵn
  • Phong cách đồ họa cũ
  • Mỗi nhiệm vụ chạy tách biệt nhau
Quest Creator
Quest Creator
Dataware
Phiên bản 2.43.28
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(36)
Dung lượng
1.33 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
3.0/5
(36 lượt đánh giá)