Recovery Toolbox for RAR

Recovery Toolbox for RAR

Recovery Toolbox, Inc.
Phiên bản 1.4.0
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(69)
Dung lượng
3.62 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Phân tích và khôi phục các file lưu trữ

A simple software installation of Recovery Toolbox for RAR will allow one to identify and recover archive files that have been saved in different formats. A quick glance through the evaluation report will allow you to analyse the damaged files which are highlighted in yellow, red and blue after which you will be able to save the output documents.

Astro nói:

  • Dễ cài đặt
  • Cung cấp báo cáo đánh giá mã màu
  • Không có chức năng tìm kiếm
Recovery Toolbox for RAR
Recovery Toolbox for RAR
Recovery Toolbox, Inc.
Phiên bản 1.4.0
Giấy phép
Thử miễn phí
Đánh giá
(69)
Dung lượng
3.62 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
3.0/5
(69 lượt đánh giá)