Phần mềm Tự động hóa (20 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm tự động hóa tốt? Mục "Phần mềm Tự động hóa" sẽ đưa ra các đánh giá chi tiết bằng tiếng Việt với lựa chọn cho các phần mềm tự động hóa miễn phí và có phí. Các phần mềm có thể tải về được đề nghị sẽ nâng cao kiến thức về tự động hóa của bạn và làm tăng hiệu quả kinh doanh và năng lực về tự động hóa của bạn.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2023

Auto-Keyboard
Ứng dụng bàn phím giúp tự động bấm và thả phím
Cập nhật lần cuối 2023-08-17
Tải về
15.8K lượt tải về
Jitbit Macro Recorder
Tạo các macros giúp thực thi tự động các nhiệm vụ lập đi lập lại
Cập nhật lần cuối 2023-08-22
Tải về
3.9K lượt tải về
TinyUmbrella
Khôi phục máy Iphone đã jaikbreak về phiên bản cập nhập trước đó
Cập nhật lần cuối 2023-08-14
Tải về
3.7K lượt tải về
WinToFlash
Chuyển file hệ thống vào USB và định dạng chúng
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
3.3K lượt tải về
AutoHotkey
Tự động hóa máy tính bằng phím nóng và click chuột
Cập nhật lần cuối 2023-08-31
Tải về
1.4K lượt tải về
Quick Macro
Công cụ giúp ghi âm và phát lại chúng
Cập nhật lần cuối 2023-07-21
Tải về
1.1K lượt tải về
AutoIt
Phần mềm giúp thực hiện các tác vụ tự động trên máy tính
Cập nhật lần cuối 2023-08-11
Tải về
1.1K lượt tải về
KeyText
Công cụ điễn mẫu tự động với hướng dẫn đi kèm
Cập nhật lần cuối 2023-08-07
Tải về
749 lượt tải về
Process Lasso
Tiện ích quản lý ứng dụng giúp tối ưu hóa tài nguyên máy tính
Cập nhật lần cuối 2023-08-15
Tải về
697 lượt tải về
Slicksync Google Chrome Synchronizer Pro
Giúp đồng bộ hóa thiết lập và bookmark Chrome
Cập nhật lần cuối 2023-08-14
Tải về
615 lượt tải về
Ghost Mouse Win7
Ghi lại hành động trên bàn phím và chuột của bạn để phát lại sau đó
Cập nhật lần cuối 2023-08-04
Tải về
594 lượt tải về
AutoMate
Chương trình tự động hóa máy chủ và desktop
Cập nhật lần cuối 2023-08-04
Tải về
583 lượt tải về
PC Auto Shutdown
Tắt máy tính theo lịch định sẵn
Cập nhật lần cuối 2023-08-19
Tải về
507 lượt tải về
Presto Transfer Firefox
Chuyển dữ liệu, bookmark và thiết lập giữa 2 máy tính
Cập nhật lần cuối 2023-07-16
Tải về
381 lượt tải về
Silent Install Builder
Phần mềm giúp cài đặt yên lặng chạy nền
Cập nhật lần cuối 2023-08-02
Tải về
363 lượt tải về
Automation Anywhere
Tự động chạy các phần mềm khác nhau cho doanh nghiệp IT
Cập nhật lần cuối 2023-07-31
Tải về
316 lượt tải về
BlockSite for Firefox
Avoid seeing sites that you don't want to access
Cập nhật lần cuối 2023-08-17
Tải về
184 lượt tải về
Scheduler
Sắp xếp tác vụ hàng ngày tốt hơn với Scheduler.
Cập nhật lần cuối 2023-08-04
Tải về
124 lượt tải về
ClockWise
Đồng hồ với toàn bộ mũi giờ trên thết giới hỗ trợ các tùy chọn quản lý thời gian
Cập nhật lần cuối 2023-09-08
Tải về
116 lượt tải về
Chocolatey
The answer to all your software business management issues: Chocolatey
Cập nhật lần cuối 2023-09-06
Tải về
25 lượt tải về