Sách điện tử (8 chương trình)

Bạn có đọc sách điện tử? Bạn có cần các phần mềm tốt để đọc và quản lý sách điện tử? Mục “Sách điện tử” sẽ đưa ra các đánh giá bao quát đầy đủ bằng tiếng Việt về các phần mềm đọc sách miễn phí và có phí được đề nghị để tải về. Tất cả các công cụ và phần mềm được đề nghị để nâng cao kinh nghiệm đọc sách kỹ thuật số của bạn, bao gồm cả phần mềm đọc sách điện tử tiên tiến và nhiều phần mềm khác nữa. Tất cả các công cụ và phần mềm sẽ biến việc đọc sách điện tử thành một kinh nghiệm hoàn hảo.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

ICE Book Reader Professional
Công cụ này giúp nhanh chóng tạo ra các cuốn sách MP3, với cơ sở dữ liệu đủ mạnh cho việc lưu trữ
Cập nhật lần cuối 2023-08-18
Tải về
571 lượt tải về
Wattpad - Where stories live
Ứng dụng di động cho người viết và độc giả để đăng và tạo các câu chuyện nguyên bản.
Cập nhật lần cuối 2023-08-03
Tải về
354 lượt tải về
IPISD Weblet
Cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu IPISD
Cập nhật lần cuối 2023-08-11
Tải về
302 lượt tải về
eM Client
Luôn cập nhật email của bạn với eM Client.
Cập nhật lần cuối 2023-07-23
Tải về
284 lượt tải về
Libby
Thư viện địa phương trong tầm tay bạn!
Cập nhật lần cuối 2023-07-28
Tải về
107 lượt tải về
Japanread
Japanread Exploration: A Haven for Manga Enthusiasts APK
Cập nhật lần cuối 2023-07-28
Tải về
84 lượt tải về
Manga Dogs
Manga reading app with a vast collection of manga titles.
Cập nhật lần cuối 2023-08-06
Tải về
45 lượt tải về
FBReader
FBReader: The Ultimate Multi-Platform E-Book Reader Software
Cập nhật lần cuối 2022-07-20
Tải về
14 lượt tải về