Phần mềm FTP (20 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm FTP tốt? Bạn có muốn quản lý các dịch vụ FTP của bạn bằng phần mềm tải lên/tải xuống? Mục "Phần mềm FTP" sẽ đưa ra các đánh giá toàn diện bằng tiếng Việt về các công cụ FTP miễn phí và có phí. Một lựa chọn phần mềm chuyên nghiệp và được đề nghị để tải về sẽ cho phép bạn chuyển các tập tin theo giao thức FTP một cách dễ dàng và theo cách được điều khiển.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

SmartFTP
Chuyển các tệp file qua internet
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
1.9K lượt tải về
FileZilla Client
Chương trình gửi file bằng giao thức FPT đa ngôn ngữ
Cập nhật lần cuối 2023-08-07
Tải về
1.6K lượt tải về
FlashFXP
Chương trình đầu cuối FTP và SFTP cho Windows
Cập nhật lần cuối 2023-07-27
Tải về
1.6K lượt tải về
WinSCP
Chuyển tệp tin giữa máy tính người dùng và máy tính từ xa khác
Cập nhật lần cuối 2023-08-27
Tải về
1.5K lượt tải về
FireFTP
Tải nhạc và phim
Cập nhật lần cuối 2023-07-30
Tải về
973 lượt tải về
FTP Voyager
Sơ đồ hóa giao thức FTP và SFTP
Cập nhật lần cuối 2023-07-27
Tải về
622 lượt tải về
WebDrive
Quản lý quy trình chuyển file bằng FPT và SFTP
Cập nhật lần cuối 2023-07-30
Tải về
565 lượt tải về
Gene6 FTP Server
Máy chủ FTP có thể tùy chỉnh
Cập nhật lần cuối 2023-08-08
Tải về
535 lượt tải về
FTP Rush
Chương trình tăng tốc gửi file
Cập nhật lần cuối 2023-09-07
Tải về
484 lượt tải về
Cyberduck
Cyberduck một chương trình FPT client hàng đầu
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
467 lượt tải về
BulletProof FTP Server
FTP máy chủ an toàn hiệu quả
Cập nhật lần cuối 2023-08-11
Tải về
466 lượt tải về
Transmit for Mac
Ứng dụng hỗ trợ chia sẻ tập tin một cách dễ dàng
Cập nhật lần cuối 2023-07-28
Tải về
423 lượt tải về
Serv-U
Chương trình gửi file bảo mật
Cập nhật lần cuối 2023-07-14
Tải về
347 lượt tải về
FTP Commander
Cho phép tải nhiều luồng cùng lúc từ một máy chủ cài đặc trước
Cập nhật lần cuối 2023-07-24
Tải về
322 lượt tải về
FileCOPA FTP Server
Máy chủ FTP bảo mật
Cập nhật lần cuối 2023-08-01
Tải về
291 lượt tải về
CrossFTP
Hỗ trợ việc chuyển file bảo mật tối đa trên web
Cập nhật lần cuối 2023-07-29
Tải về
207 lượt tải về
WISE-FTP
Cho phép kết nối với máy chủ FTP
Cập nhật lần cuối 2023-08-20
Tải về
204 lượt tải về
TurboFTP
Tiện ích gửi file
Cập nhật lần cuối 2023-08-09
Tải về
188 lượt tải về
CopySpot
Sao chép các tệp tin từ nơi này qua nơi khác thông qua hệ thống mạng
Cập nhật lần cuối 2023-08-15
Tải về
122 lượt tải về
Filezilla for Mac
A multilingual FTP file transfer program
Cập nhật lần cuối 2023-07-22
Tải về
39 lượt tải về