Phần mềm Java (17 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm Java tốt và đáng tin cậy? Bạn đang tìm kiếm phiên bản mới nhất của phần mềm? Mục "Phần mềm Java" sẽ đưa ra các đánh giá bao quát và khách quan bằng tiếng Việt về các công cụ Java miễn phí và có phí. Một lựa chọn cho các phần mềm Java được đề nghị sẽ cho phép bạn dễ dàng thực hiện các hành động và chương trình trong Java với các công tiên tiến và toàn diện nhất như Môi trường thực thi Java (Java Runtime Environment JRE) để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

Javascript Obfuscator
Giấu các mã nguồn JavaScript của bạn
Cập nhật lần cuối 2023-08-08
Tải về
3.6K lượt tải về
Free Java Applets
Ứng dụng tích hợp các Applet Java vào trang Web
Cập nhật lần cuối 2023-07-19
Tải về
2.5K lượt tải về
WaveMaker
Tạo các ứng dụng và game Java
Cập nhật lần cuối 2023-07-26
Tải về
1.2K lượt tải về
Spinner
Tạo các dữ liệu đầu vào/đầu ra dạng đola vào các chương trình Java
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
951 lượt tải về
DJ Java Decompiler
Giải nén file Java
Cập nhật lần cuối 2023-07-27
Tải về
938 lượt tải về
BlueJ
Chương trình dùng để học ngôn ngữ lập trình Java
Cập nhật lần cuối 2023-07-20
Tải về
837 lượt tải về
Javascript Menu Master
Chương trình tạo trình đơn JavaScript ấn tượng cho website của bạn
Cập nhật lần cuối 2023-07-26
Tải về
627 lượt tải về
AndroChef Java Decompiler
Hỗ trợ lấy mã nguồn Android và Java từ file biên dịch
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
585 lượt tải về
Sothink DHTML Menu Builder
Thêm các menu trượt xuống trong website
Cập nhật lần cuối 2023-07-26
Tải về
552 lượt tải về
Cavaj Java Decompiler
Mở các mã nguồn Java
Cập nhật lần cuối 2023-08-14
Tải về
470 lượt tải về
Advanced Serial Port Monitor
Theo dõi thông tin của bất kỳ cổng serial nào
Cập nhật lần cuối 2023-07-18
Tải về
456 lượt tải về
Base64
Mã hóa dữ liệu bằng ASCII
Cập nhật lần cuối 2023-08-08
Tải về
392 lượt tải về
Strong JS
Giảm số lượng các tệp tin JavaScript giúp tải nhanh hơn
Cập nhật lần cuối 2023-08-21
Tải về
391 lượt tải về
JDisplay
Trình bày danh sách nguồn Java bằng nhiều màu sắc, kích cỡ và phông chữ khác nhau
Cập nhật lần cuối 2023-07-25
Tải về
261 lượt tải về
QuickJava for Firefox
Control which videos and audios play automatically in your browser
Cập nhật lần cuối 2023-07-31
Tải về
241 lượt tải về
UAControl for Firefox
Choose what gets sent as User-Agent according to site
Cập nhật lần cuối 2023-08-05
Tải về
226 lượt tải về
TimeZones
Hiển thị lên màn hình máy tính nhiều múi giờ khác nhau của nhiều thành phố trên toàn thế giới
Cập nhật lần cuối 2023-07-14
Tải về
162 lượt tải về