Phần mềm chơi media (24 chương trình)

Bạn có muốn một phần mềm chơi media chất lượng mà có cả phụ đề? Bạn đang tìm kiếm một phần mềm chơi media với khả năng trình chiếu phim và nhạc tiên tiến? Mục "Phần mềm chơi media" sẽ đưa ra các đánh giá bao quát và khách quan bằng tiếng Việt và so sánh các phần mềm chơi media miễn phí và có phí. Việc chọn phần mềm chơi media được đề nghị để tải về cho phép tạo ra, chỉnh sửa, chia sẻ và phân chia nội dung đa phương tiện có chất lượng thành nhiều định dạng khác nhau.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2023

SiMontok
Main features of SiMontok
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
51 lượt tải về
Play Diary
App for tracking and analyzing gaming activities and progress.
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
30 lượt tải về
VLC for Mac
Ultra-compatible media player ideal for nearly all file formats.
Cập nhật lần cuối 2023-08-19
Tải về
11 lượt tải về
VLC for Android
Ultra-compatible media player ideal for nearly all file formats.
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
10 lượt tải về