Phần mềm Giám sát (30 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm giám sát tốt? Mục "Phần mềm Giám sát" sẽ đưa ra các đánh giá khách quan bằng tiếng Việt về phần mềm giám sát miễn phí hoặc có phí để tải về. Một lựa chọn phần mềm được đề nghị sẽ cho phép bạn dễ dàng thực hiện việc giám sát hiệu quả máy tính của bạn.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

Netcut
Công cụ quản trị mạng dễ học cách sử dụng
Cập nhật lần cuối 2023-07-20
Tải về
9.6K lượt tải về
WinPcap
Thư viện giám sát mạng lưới cần thiết cho nhiều ứng dụng quan trọng
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
1.4K lượt tải về
Who Is On My Wifi
Hệ thống bảo mật giám sát các mạng nội bộ
Cập nhật lần cuối 2023-08-30
Tải về
1.2K lượt tải về
Kickidler
Any company can benefit from this employee monitoring tool!
Cập nhật lần cuối 2023-08-21
Tải về
1.2K lượt tải về
IMMonitor Yahoo Messenger Spy
Chặn các tin nhắn chat không mong muốn
Cập nhật lần cuối 2023-08-01
Tải về
931 lượt tải về
Print Management
Hệ thống quản lý máy in trung tâm với nhiều tính năng khác nhau
Cập nhật lần cuối 2023-07-16
Tải về
882 lượt tải về
BitMeter 2
Đánh giá tốc độ kết nối mạng của người mạng
Cập nhật lần cuối 2023-07-27
Tải về
801 lượt tải về
Bello Network Monitoring WinGUI
Cung cấp giải pháp tiết kiệm để giám sát mạng máy tính và máy chủ Web
Cập nhật lần cuối 2023-07-14
Tải về
770 lượt tải về
DU Meter
Quản lý tốc độ tải lên và tải xuống để quản lý lưu lượng sử dụng mạng
Cập nhật lần cuối 2023-07-20
Tải về
681 lượt tải về
MIB Browser
Công cụ cốt lõi cho kỹ sư hệ thống mạng
Cập nhật lần cuối 2023-09-01
Tải về
635 lượt tải về
Internet Cafe Software
Quản lý tiệm nét với công cụ mạnh mẽ này
Cập nhật lần cuối 2023-08-18
Tải về
632 lượt tải về
Change MAC Address by LizardSystems
Chương trình thay đổi địa chỉ MAC dễ dùng và gọn nhẹ
Cập nhật lần cuối 2023-09-02
Tải về
624 lượt tải về
tcpdump for Windows
Chương trình ghi nhớ phiên làm việc giúp theo dõi máy chủ bị hỏng
Cập nhật lần cuối 2023-08-14
Tải về
600 lượt tải về
InterGuard
Giám sát nhân viên của bạn thông qua InterGuard, một giải pháp giám sát cao cấp!
Cập nhật lần cuối 2023-07-23
Tải về
534 lượt tải về
Time Doctor
Cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của bạn với Time Doctor.
Cập nhật lần cuối 2023-07-31
Tải về
518 lượt tải về
Hubstaff
Theo dõi thời gian làm việc và giám sát nhân viên của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn với Hubstaff!
Cập nhật lần cuối 2023-08-23
Tải về
504 lượt tải về
SoftPerfect Bandwidth Manager
Quản lý băng thông của mỗi người truy cập web
Cập nhật lần cuối 2023-09-05
Tải về
458 lượt tải về
ActivTrak
Làm việc thông minh thay vì chăm chỉ với Phần mềm theo dõi hoạt động ActivTrak.
Cập nhật lần cuối 2023-07-22
Tải về
444 lượt tải về
MESH
Theo dõi tài nguyên và các ứng dụng máy tính
Cập nhật lần cuối 2023-07-28
Tải về
430 lượt tải về
The Dude
Phần mềm giám sát mạng theo dõi dữ liệu gửi và nhận
Cập nhật lần cuối 2023-07-27
Tải về
409 lượt tải về