Kiểm soát của cha mẹ (3 chương trình)

Bạn có muốn bảo vệ con em của bạn khỏi các nội dung internet không phù hợp? Bạn đang tìm kiếm phần mềm kiểm soát của cha mẹ đáng tin cậy? Mục "Kiểm soát của cha mẹ" sẽ đưa ra các đánh giá đầy đủ bằng tiếng Việt của các bộ lọc nội dung khiêu dâm và bạo lực miễn phí và có phí được đề nghị tải về. Khả năng lọc tiên tiến và quản lý nội dung của phần mềm cho phép chặn các nội dung internet theo các cài đặt nâng cao mà bạn chọn.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

HackBar for Firefox
Kiểm tra lỗ hỏng XSS, bảo mật trang web, chèn XQL
Cập nhật lần cuối 2023-08-09
Tải về
1.1K lượt tải về
Big Mother
Giám sát hoạt động duyệt web của con trẻ
Cập nhật lần cuối 2023-08-16
Tải về
588 lượt tải về
Blocksi for Firefox
Cho phép người dùng quản lý nội dung mà con trẻ có thể xem trong khi duyệt web
Cập nhật lần cuối 2023-07-30
Tải về
457 lượt tải về