Gimp

Gimp

Gimp
Phiên bản 2.10.34
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(1.8K)
Dung lượng
86.10 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Lựa chọn của biên tập viên: Gimp 2.10.34

GIMP, which stands for GNU Image Manipulation Program, is a free and open-source image editing software that has been gaining popularity among professionals and amateurs alike. It offers a wide range of features and tools for image editing, from simple adjustments like cropping and resizing to more complex tasks like layer management and color correction.

What makes GIMP stand out is that it is a free alternative to costly image editing software like Adobe Photoshop, while still providing similar functionality. Whether you are a photographer, graphic designer, or just someone who enjoys editing photos, GIMP has something for everyone.

You can get the GIMP app from Download Astro and start editing your photos like a pro!

Trình biên tập ảnh, thiết kế và vẽ

Gimp là trình biên tập hình ảnh mã nguồn mở hỗ trợ nhiều định dạng file khác nhau.

Ngoài khả năng vẽ, chuyển đổi và xử lý gói định dạng tập tin, GIMP còn hỗ trợ giao diện tùy chỉnh, biên tập lớp, hiệu ứng uốn cong…

Astro nói:

  • Users can draw, paint on photos
  • Layer editing, enhancement options ease process
  • Works with range of file types
  • Users need add-ons for many functions
Gimp
Gimp
Gimp
Phiên bản 2.10.34
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(1.8K)
Dung lượng
86.10 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
2.4/5
(1.8K lượt đánh giá)