Thiết kế Đồ họa (125 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm thiết kế đồ họa hay chỉnh sửa ảnh tốt? Ở mục "Thiết kế Đồ họa", bạn sẽ tìm thấy các đánh giá tuyệt vời về các phần mềm thiết kế đồ họa miễn phí và có phí bằng tiếng Việt. Việc lựa chọn bao gồm mọi cấp độ của phần mềm thiết kế đồ họa, từ phần mềm cho những người mới bắt đầu trong lĩnh vực thiết kế trên máy vi tính cho đến những người ở cấp độ chuyên nghiệp. Phạm vi và sự đa dạng của phần mềm sẽ cho phép bạn thể hiện các ý tưởng của bạn bằng các thiết kế tuyệt đẹp nhờ việc sử dụng các chương trình tải về như Corel Graphics, Adobe Photoshop và bất cứ phần mềm nào khác bạn cần để thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

Adobe Photoshop
Trình chỉnh sửa đồ họa có thể uốn, ghép, thay đổi hình dạng và tự động điền vào hình ảnh.
Cập nhật lần cuối 2023-08-15
Tải về
184.9K lượt tải về
CorelDRAW Graphics Suite
Chương trình đồ họa tất cả trong một.
Cập nhật lần cuối 2023-07-16
Tải về
71K lượt tải về
Picasa
Chia sẻ và khám phá hình ảnh!
Cập nhật lần cuối 2023-08-05
Tải về
67.3K lượt tải về
Microsoft Publisher
Phần mềm xuất bản lý tưởng cho việc tạo các tờ bướm, email và tài liệu tiếp thị.
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
66.3K lượt tải về
PhotoScape
Phần mềm chỉnh sửa ảnh khá dễ dùng
Cập nhật lần cuối 2023-07-14
Tải về
45.2K lượt tải về
XPS Viewer
Xem file định dạng XPS
Cập nhật lần cuối 2023-08-10
Tải về
36.2K lượt tải về
IrfanView
Trình xử lý ảnh kĩ thuật số cổ điển
Cập nhật lần cuối 2023-08-07
Tải về
22.9K lượt tải về
Adobe Photoshop Lightroom
Chương trình tạo file ảnh cho các nhà biên tập ảnh chuyên nghiệp
Cập nhật lần cuối 2023-09-08
Tải về
18.1K lượt tải về
Sketchup
Vẽ các khối hình 3D ấn tượng dễ dàng
Cập nhật lần cuối 2023-08-10
Tải về
13.2K lượt tải về
Quick Flash Player
Chạy các file Flash từ máy tính
Cập nhật lần cuối 2023-07-25
Tải về
11.9K lượt tải về
Image Resizer
Chương trình điều chỉnh kích thước hình ảnh
Cập nhật lần cuối 2023-09-04
Tải về
11.5K lượt tải về
Gimp
Trình biên tập ảnh, thiết kế và vẽ
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
11K lượt tải về
Adobe InDesign
Tạo thiết kế cho nhiều tài liệu khác nhau
Cập nhật lần cuối 2023-08-03
Tải về
10.6K lượt tải về
PrintMaster
Phần mềm tạo dựng các dự án
Cập nhật lần cuối 2023-07-21
Tải về
9.9K lượt tải về
Solid Edge
Ứng dụng thiết kế 3D
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
9.2K lượt tải về
Canvas
Tạo các hình ảnh và thiết kế đồ họa
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
9K lượt tải về
Photo Pos Pro
Phần mềm chỉnh sửa đồ họa
Cập nhật lần cuối 2023-07-31
Tải về
5.3K lượt tải về
Inkscape
Chương trình biên tập ảnh vector mã nguồn mở
Cập nhật lần cuối 2023-08-07
Tải về
5K lượt tải về
PicsArt - Photo Studio
Put the photos on your phone to good use
Cập nhật lần cuối 2023-07-18
Tải về
4.7K lượt tải về
Paint Shop Pro
Chỉnh sửa hình ảnh
Cập nhật lần cuối 2023-08-01
Tải về
4.7K lượt tải về