NoDoFollow for Firefox

NoDoFollow for Firefox

AR7
Phiên bản 1.1
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(2)
Dung lượng
0.00 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Tải về
Đã xác minh bảo mật
Find out whether links are no follow or do follow

Đây là add-on giúp thống kê các đường link dofollow tới website nhưng cũng đồng thời bỏ qua các link nofollow. Nó cũng giúp kiểm tra các backlink trên website là loại dofollow hay nofollow bằng màu sắc của đường link.

NoDoFollow for Firefox
NoDoFollow for Firefox
AR7
Phiên bản 1.1
Giấy phép
Miễn phí
Đánh giá
(2)
Dung lượng
0.00 MB
Tải về
Đã xác minh bảo mật

Hãy để lại đánh giá của bạn - chỉ mất có vài giây.

0
Đánh giá của bạn
Đánh giá
1.5/5
(2 lượt đánh giá)