Phần mềm cơ sở dữ liệu (18 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm cơ sở dữ liệu chất lượng tốt? Mục "Phần mềm cơ sở dữ liệu" sẽ đưa ra các đánh giá bao quát bằng tiếng Việt về các phần mềm cơ sở dữ liệu miễn phí và có phí. Sự đa dạng của các phần mềm được đề nghị để tải về sẽ cho phép bạn để cải thiện việc quản lý cơ sở dữ liệu của bạn. Phần mềm hỗ trợ sáng tạo, chỉnh sửa và các thao tác phức tạp trên các hệ thống và bộ cơ sở dữ liệu lớn và phức tạp.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

Microsoft Visual FoxPro
chương trình dùng để xây dựng các cơ sở dữ liệu nâng cao
Cập nhật lần cuối 2023-07-29
Tải về
31.6K lượt tải về
dBASE
Chương trình quản lý cơ sỡ dữ liệu cho Windows
Cập nhật lần cuối 2023-08-09
Tải về
7.8K lượt tải về
SQLite
Chương trình quản trị cơ sở dữ liệu
Cập nhật lần cuối 2023-08-24
Tải về
5.2K lượt tải về
CASE Studio 2
Công cụ xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu cho các nhà phát triển
Cập nhật lần cuối 2023-07-21
Tải về
4.7K lượt tải về
SQL Server
Chương trình quản trị cơ sở dữ liệu
Cập nhật lần cuối 2023-08-09
Tải về
2.9K lượt tải về
DBF Viewer 2000
Xem, biên tập và xóa các file DBF
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
2.4K lượt tải về
Iron Speed Designer
Iron Speed Designer giúp tạo các ứng dụng web nhanh chóng.
Cập nhật lần cuối 2023-08-31
Tải về
2.1K lượt tải về
MySQL
Chương trình quản trị cơ sở dữ liệu
Cập nhật lần cuối 2023-08-20
Tải về
1.5K lượt tải về
Alpha Anywhere
Tạo các báo táo phức hợp
Cập nhật lần cuối 2023-08-09
Tải về
1.4K lượt tải về
CC PDF Converter
Tạo PDF từ hầu hết bất kỳ ứng dụng nào
Cập nhật lần cuối 2023-07-17
Tải về
1.3K lượt tải về
Extensis Portfolio
Tăng năng suất bằng việc sắp xếp hợp lý hơn
Cập nhật lần cuối 2023-08-19
Tải về
1.3K lượt tải về
Universal Document Converter
Chuyển định dạng văn bản khác nhau sang PDF hoặc dạng hình ảnh
Cập nhật lần cuối 2023-07-14
Tải về
890 lượt tải về
Access Password (TSAP)
Khôi phục mật mã Microsoft Access
Cập nhật lần cuối 2023-07-16
Tải về
669 lượt tải về
Toad for SQL Server
công cụ phân loại, chỉnh sửa và lọc các đối tượng cơ sở dữ liệu
Cập nhật lần cuối 2023-08-16
Tải về
659 lượt tải về
SQL Editor for Oracle
Chương trình chỉnh sửa văn bản dùng với Oracle
Cập nhật lần cuối 2023-08-07
Tải về
479 lượt tải về
Wondershare MobileGo for Android Pro for Mac
Backup and manage your media files, contacts, text messages and apps on Mac.
Cập nhật lần cuối 2023-08-04
Tải về
440 lượt tải về
DreamCoder for MySQL Enterprise Freeware
Cơ sở dữ liệu MySQL cho nhà phát triển
Cập nhật lần cuối 2023-08-02
Tải về
420 lượt tải về
NoDoFollow for Firefox
Find out whether links are no follow or do follow
Cập nhật lần cuối 2023-09-03
Tải về
163 lượt tải về