Phần mềm CRM (5 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm chất lượng để quản lý các mối quan hệ với khách hàng của bạn? Mục "Phần mềm CRM" sẽ đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp và toàn diện bằng tiếng Việt về các phần mềm CRM miễn phí và có phí. Một lựa chọn phần mềm CRM được đề nghị sẽ cho phép bạn tối ưu hóa việc quản lý các mối quan hệ với khách hàng của bạn. Phần mềm cho tất cả các loại hình kinh doanh: từ các doanh nghiệp nhỏ đến việc CRM cho các tập đoàn lớn - để tải về.

Được tải về nhiều nhất trong năm 2024

Toad Data Modeler
Chương trình xây dựng cơ sở dữ liệu
Cập nhật lần cuối 2023-08-13
Tải về
1.3K lượt tải về
CRM-Express Professional
Công cụ marketing
Cập nhật lần cuối 2023-08-08
Tải về
1.2K lượt tải về
CRM-Express Free
Chương trình giúp quản lý quan hệ khác hàng
Cập nhật lần cuối 2023-07-15
Tải về
776 lượt tải về
Deskcalc - Desktop adding machine
Chương trình máy tính cầm tay tất cả trong một
Cập nhật lần cuối 2023-08-20
Tải về
346 lượt tải về
Contactizer for Mac
Use Contactizer Pro to manage, share meetings, projects, contacts on your Mac.
Cập nhật lần cuối 2023-07-16
Tải về
102 lượt tải về