Nikon Raw Image File .nrw File Extension

Developer:
Nikon
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin nrw là gì và làm sao mở nó - Nikon Raw Image File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Nikon

NRW là tập tin RAW tạo bởi máy ảnh kỹ thuật số Nikon COOLPIX và máy ảnh ống kính rời (DSLR). Tập tin này lưu trữ dữ liệu ảnh định dạng ko nén và có thể xử lý ảnh trên máy tính hoặc máy ảnh.

Tập tin .nrw sẽ được tạo ngay sau khi chụp một bức ảnh.

nrw file - Software that can open nrw files

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem nrw tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới nrw tập tin
Picasa 3.9.141.259
Chia sẻ và khám phá hình ảnh!
Cập nhật lần cuối 2023-08-05
Tải về
56K lượt tải về
IrfanView 4.60
Trình xử lý ảnh kĩ thuật số cổ điển
Cập nhật lần cuối 2023-08-07
Tải về
18.3K lượt tải về
Paint Shop Pro 3.12
Chỉnh sửa hình ảnh
Cập nhật lần cuối 2023-08-01
Tải về
4.2K lượt tải về