Age of Empires Personality File .per File Extension

Developer:
Microsoft
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin per là gì và làm sao mở nó - Age of Empires Personality File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Microsoft

Tệp PER chứa các lệnh nhắc và các thiết lập để hướng dẫn người chơi đưa ra quyết dịnh. Thường được dùng trong các tệp tin Artificial Intelligence.

Tệp tin PER thường được lưu dưới định dạng văn bản thuần nên rất dễ chỉnh sửa.

per file - Software that can open per files

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem per tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới per tập tin
EditPlus 5.5 4224
Phần mềm biên đoạn văn bản
Cập nhật lần cuối 2023-08-10
Tải về
8.2K lượt tải về