Flight Simulator Weather File .wx File Extension

Developer:
Microsoft
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin wx là gì và làm sao mở nó - Flight Simulator Weather File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Microsoft

. wx có ích trong việc lưu trữ các điều kiện thời tiết cho các chuyến bay. Microsoft Flight Simulator là nhà phát triển của ứng dụng tuyệt vời này.

Người ta có thể tùy chỉnh nó bằng cách nhấp vào “World” và sau đó chọn “Weather”.