Zimbra Database File .zdb File Extension

Developer:
Zimbra
Mục lục tập tin:
Duyệt phần mở rộng tệp theo chữ cái đầu của chúng
# a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Tập tin zdb là gì và làm sao mở nó - Zimbra Database File

Mục lục tập tin:
Nhà phát triển:
Zimbra

. zdb đề cập đến một tập tin dữ liệu email. Zimbra connector là cha đẻ ra tập tin này. Định dạng PST sử dụng phần mở rộng”zdb.” cho phép người sử dụng có xâm file vào tài khoản Outlook của họ.

Chương trình rất tốt cho việc quản lý các tài khoản email Zimbra.